Router Bits

Flush Trim V-Groove

flush-trim-v-groove-1.jpg

flush-trim-v-groove-2.jpg